Πληροφορίες

Ασφάλεια

Πυροσβεστική

Πυροσβεστικό κλιμάκειο Ανώπολης

+30 28250 91252

Πυροσβεστικό κλιμάκειο Βρυσών

+30 28250 51199

+30 28250 51767

Συντονιστικό κέντρο αντιμετώπισης πυρκαγιών δασών

191

Λιμενικός σταθμός Χώρας Σφακίων

+30 28250 91292

Αστυνομία Χώρας Σφακίων

+30 28250 91205

Αστυνομία

100

Πανευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης

112

Υγεία

Αγροτικό ιατρείο Χώρας Σφακίων

+30 28250 91214

Εκάβ Χανίων

+30 28210 28667

Φαρμακέιο Χώρας Σφακίων

+30 28250 91385

Δασική υπηρεσία

Δασικό φυλάκιο Ξυλόσκαλου

+30 28210 67179

Δασικό φυλάκιο Σαμαριάς

+30 28210 67051

Δασικό φυλάκιο Αγίας Ρουμέλης

+30 28250 91151

Μεταφορές

ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης

Τηλέφωνο

+30 28210 93052

Δρομολόγια

http://bus-service-crete-ktel.com/timetabledet.php?line=3&lg=1

Αλλες πληροφορίες

Τράπεζα Χώρα Σφακίων (πλατεία)

+30 28250 83411

Σχετικά Άρθρα

Χάρτης Σφακίων

Mobile friendly