Δέντρα. 

Μια σημαντική έκταση στην περιοχή των Σφακίων καλύπτεται από αραιά δάση κυρίως με Πεύκα (Pinus brutia) και Κυπαρίσσια (Cupressus sempervirens). Άλλα χαρακτηριστικά δέντρα αυτών των δασών είναι οι Πρίνοι (Quercus coccifera) και τα Σφενδάμια (Acer sempervirens). 

Χάρτης Σφακίων

Mobile friendly