Βρώσιμα φυτά. 

Η συλλογή και κατανάλωση βρώσιμων φυτών στην περιοχή μας είναι μια παλιά, κοινή πρακτική που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Ξεχωρίζει το γνωστό Σταμναγκάθι (Cichorium spinosum) που συναντάται σε οροπέδια και σε παραθαλάσσιες περιοχές. Οι βυζίτες (Leontodon tuberosus), διάφορα είδη Μαρουλίδας (Taraxacum spp.), οι Βρούβες (Sinapis alba) και πολλά άλλα χόρτα συλλέγονται και καταναλώνονται.

Χάρτης Σφακίων

Mobile friendly