Καλλιέργειες. 

Ένα μεγάλο μέρος της Σφακιανής γης είναι οι καλλιέργειες. Η Ελιά (Olea europea) που καλλιεργείται για χιλιάδες χρόνια, είναι η πιο συνηθισμένη. Σε μικρότερο βαθμό καλλιεργούνται αμπέλια σε διάφορες περιοχές και πατάτες στο οροπέδιο Ασκύφου. Μεγάλες εκτάσεις καλλιεργούνται με κτηνοτροφικά φυτά. Επίσης υπάρχουν δύο θερμοκήπια κηπευτικών στο Φραγκοκάστελλο και αρκετά είδη οπωροφόρων, τα οποία δεν καλλιεργούνται συστηματικά. 

Χάρτης Σφακίων

Mobile friendly