Αρωματικά, φαρμακευτικά και μελισσοκομικά φυτά

Ένα πλήθος αρωματικών, φαρμακευτικών και μελισοκομικών φυτών συναντώνται περιοχή μας. Κάποια από αυτά είναι ενδημικά Κρήτης, όπως ο Δίκταμος ή Έρωντας (Origanum dictamnus) που φυτρώνει σε φαράγγια και κάθετα βράχια και χρησιμοποιήται συνήθως για τσάι, η Μαλοτήρα ή Τσάι του Βουνού (Sideritis syriaca subsp. syriaca), που φυτρώνει σε υψόμετρα άνω των 800 μέτρων και η Κρητική Ματζουράνα (Origanum microphyllum). Στην περιοχή υπάρχει άφθονο Θυμάρι (Coridothymus capitatus), από το οποίο παράγεται άριστης ποιότας μέλι. Άλλα αρωματικά και μελισοκομικά φυτά είναι η Φασκομηλιά (Salvia pomifera), η Αγκαραθιά (Phlomis cretica) και το Θρύμπι (Satureja thymbra).

Χάρτης Σφακίων

Mobile friendly