Χελώνα καρέτα

carreta

Η χελώνα Καρέττα (επιστ. Caretta caretta) είναι το σημαντικότερο είδος θαλάσσιας χελώνας της Ελλάδος. Απαντάται στα παράλια της περιοχής μας, όπου και βγαίνει για να αφήσει τα αυγά της. 

Χάρτης Σφακίων

Mobile friendly